Regulamin Chatu

Regulamin Chatu Académie de Magie Beauxbatons

1. W Sali Głównej placówki, mogą przebywać wszystkie osoby.
2. Do przebywania w salach lekcyjnych są uprawnieni tylko i wyłącznie członkowie Społeczności Szkoły.
3. Przebywając w salach lekcyjnych, należy pamiętać o obecności na stałym nicku.
4. W każdym pokoju szkolnym należy zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami etycznymi i kulturowymi.
5. Zakazuje się reklamowania innych placówek.
6. Dyrekcja ma prawo nadawać i odbierać funkcje operatora w salach szkolnych.
7. Osoby uprawnione do wyrzucania innych mogą to robić, jednakże z zachowaniem zgodności ze Statusem placówki.
8. Nakazuje się stosowania klimatu.
9. Do 22:00 zabrania się stosowania wulgarnych treści.
10. Należy szanować siebie i innych.


Zredagowano w dniu 01.08.2020 r. - wicedyr. Jacob Morgan

Zatwierdzono w dniu 01.08.2020 r.
Dyrekcja Académie Magie de Beauxbatons